De kwb - cultuuravond op vrijdag 23 november 2012 in het

Lavendelhuisje in de Molenstraat was een en al gezelligheid.

Het smeulend houtvuur, de oud-ogende leeszetel en de aangepaste

verlichting waren zó al poëtisch op zich, een stilleven maar bovenal

een uitnodiging om plaats te nemen. Fons verzorgde en opende de

avond met een keus van gedichten uit ‘De Bron’, een

verzamelbundel eenieder bekend. En het werkte aanstekelijk want

meerdere aanwezigen hadden één of meer gedichten op zak die

elkeen op zijn manier wist te brengen. Ook het gezongen woord

vulde tussendoor de ruimte met anderstalige teksten en klanken.

POEZIE OMR1

En toen was het de beurt aan onze dorpsdichter Koenraad die zijn

geëigende woordkunst, uiteraard in dichtvorm, rijkelijk over het

publiek wist uit te strooien.

En het mag gezegd, woord en drank werden door de aanwezigen

erg gesmaakt.

Dank aan allen: de lezer, de dichter, de zanger, de muzikant, de

toehoorder want iedereen was deel van de avond, dit was puur

cultuur. (Verslag : EVDL)

T

 

Het weekend in Massembre was een zeer leuk en bijzonder gezellig

en sportief gebeuren. Bedankt aan iedereen die daar aanwezig was.

Enkele voorlopige fotos zijn te bezichtigen in het album.

 

 nieuwe site!